Hem

 

Hanif Azizi 

Inspirerar ungdomar och yrkesverksamma med att bidra till ett bättre och tryggare samhälle.

Hanif har gedigen erfarenhet av att möta ungdomar i riskzon då han har arbetat som polis i nio år.
Vid sidan av sitt ordinarie arbete föreläser Hanif om integration, trygghetsfrågor och hur vi kan motverka utanförskap.
Barnrättsdagarna 2018
Hans föreläsning ingår bl.a. i Svenska FN-förbundets programutbud.
Integration – en polisfråga! Almedalen 2018 uppdragsgivare polisförbundet.